Davet

Davet

Değerli Katılımcılarımız,

Onuncu Ulusal Obezite Kongresi 20-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Şişli Fairmont Quasar Otel İstanbul’da yapılacaktır. Kongre bünyesinde 20 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Obezite Derneği desteği ve işbirliğiyle tam gün sürecek olan İstanbul EASO-COM Obezite Eğitim Kursu yer alacaktır.

Obezite günümüzde, tüm yaş grupları için, uluslararası ve ulusal düzeyde bir ‘epidemi’ halini almış başlıca toplum sağlığı sorunudur. Obezite kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, bazı kanser türleri, kemik-eklem sorunları, obstrüktif uyku apnesi gibi pek çok sağlık sorununa yol açmakta, son derece ciddi bir morbidite ve mortalite sebebi olarak hem yaşam kalitesine olumsuz etmekte, hem de sağlık sistemine ağır bir ekonomik yük getirmektedir. Bu nedenle obeziteyle mücadele, sağlık ile ilgili tüm bileşenlerin katılımıyla, acil ve etkin olarak ele alınması gereken önemli bir halk sağlığı mücadelesidir.

Kongremizde obezite yönetiminde olması gerektiği gibi multidisipliner bir bakış açısı yansıtılacaktır. Endokrinoloji, İç Hastalıkları, Pediatri, Bariyatrik cerrahi, Beslenme ve Diyetetik, Psikiyatri-Psikoloji, Egzersiz Uzmanlığı, Gıda sektörü gibi obezite ile mücadelede işbirliği içerisinde olan farklı alanlardan bilim insanlarıyla obezite her yönüyle tartışılacak ve bu epidemiyle mücadelede yeni stratejiler için ortak fikirler üretilecektir. Bunu yaparken sadece obeziteyle sınırlı kalmayıp günümüzün yeni kavramlarından ‘diyabezite’ ve ateroskleroz, hipertansiyon gibi eşlik eden hastalıklar üzerinde de durulacaktır.

COM Eğitim Kursunda da obezitenin klinik değerlendirmesi ve multidisipliner takip ve tedavisi obeziteyle ilgili tüm branşlara yönelik ve temel kavramları ve gelişmeleri güncel olarak içerecek şekilde ele alınacaktır.

Kongremizde amacımız tüm paydaşlarımızla obezite ve eşlik eden hastalıklara dikkat çekmek, takip ve tedavi konusunda olduğu kadar ve belki de daha çok, önleme çalışmalarına önem vermenin gereğini vurgulamak, çözüm önerilerinin günümüzün yaşam şartlarına nasıl uygulanabileceğini ortaya koymaktır. Bu amaçla kongremize katılımınızı ve katkılarınızı bekliyor, hep birlikte başarılı bir kongre geçirmemiz dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.

 Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ahmet Kaya 
10. Ulusal Obezite Kongresi Başkanı   
Prof. Dr. Volkan D. Yumuk
Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı
Doç.Dr. Mustafa Kulaksızoğlu
10. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri  
Doç.Dr. Feray Akbaş
10. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri
 

LookUs & Online Makale