Davet

Davet

Değerli Katılımcılarımız,

Dokuzuncu “Ulusal Obezite Kongresi” 22-25 Kasım 2018 tarihinde Swiss Hotel Ankara’da yapılacaktır. Yirmibirinci yüzyılın en önemli epidemik hastalıklarından olan obezite ile mücadele büyük önem taşımaktadır. Halen küresel obezite salgını ile baş edilememektedir. Obezite ile mücadele eğitim ve bilim ışığında elde edilen bilgileri sağlık otoritelerine ve karar mercilerine doğru ve zamanında aktarılarak başarılabilecektir. Tip2 Diabetes Melilitus başta olmak üzere kalp-damar, solunum, kas iskelet sistemi hastalıkları, kanser ve psikolojik sorunlara zemin hazırlayan obezite ile mücadelede; sağlık otoriteleri, hekimler, diyetisyenler, sivil toplum kuruluşları ve medya birlikte hareket edebilmelidir.

Kongremizde “Hücreden Kliniğe” yaklaşım ile obezitenin etyopatogenezini açığa kavuşturmak için hiyerarşik bir inceleme tutumu benimsenecektir. Anne karnından başlamak üzere genetik, epigenetik ve moleküler mekanizmaları, iştah kontrolünün hücresel düzeydeki fizyolojisini, gastrointestinal sistem ve miktrobiyota ilişkisini, makro ve mikro besinler aritmetiğini, kas kitlesinin önemini, temel tıptan değerli akademisyenlerden ve ilgili konularda doktora yapmış değerli bilim insanlarından dinleyeceğiz. Etiyopatogeneze yönelik tedavide multidisipliner yaklaşımın önemi endokrinologlar, diyetisyenler, cerrahlar, spor hekimleri, genetik uzmanları ve psikiyatristler tarafından tartışılacaktır. Endokrin ve Metabolizma hastalıkları günümüz dünyasında sadece hasta sağlığı ile sınırlı kalmayıp ulusların ekonomilerini ve özel sektörlerdeki idari ve operasyonel kapasiteleri de etkileyen dolaylı görünen doğrudan bir etkendir. Bu neden ile yukarıda belirttiğimiz bütünleyici yaklaşım toplantımızın temel yapı taşlarından birini oluşturmaktadır.

Hızla ilerleyen çağımızın getirdiği teknolojik gelişmelerin neden olduğu sedanter yaşam, olumsuz beslenme koşullarının; obezite ile mücadelede nasıl avantaja çevrilebileceği ve farklı modern cihazlardan nasıl yararlanabileceğimiz konuları detaylı bir şekilde masaya yatırılacaktır.
Multidisipliner yaklaşım ile tedavilerimizde özeleştirilerimizi de yapabilmek, çözüm stratejilerini bütüncül bir yaklaşım ile belirleyebilmek için obezite ile ilgili son gelişmelerin detaylı olarak aktarılacağı, başkentimiz güzel Ankara’mızda ilk defa yapılacak kongremize sizlerin katkı ve katılımını beklemekteyiz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Nilgün Başkal
9. Ulusal Obezite Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Volkan D. Yumuk
Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı
Prof. Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü
9. Ulusal Obezite Genel Sekreteri
Ayşegül Atmaca
9. Ulusal Obezite Genel Sekreteri

 

 

LookUs & Online Makale